نفت ابزار
[rev_slider slidertitle=”slaido_v2_business5″ alias=”slaido_v2_business5″][movedo_empty_space height_multiplier=”2x”][movedo_single_image image=”70″][movedo_empty_space height_multiplier=”2x”]

شركت نفت ابزار در سال ۱۳۷۴ با هدف توليد تجهیزات جایگاه سوخت در پمپ بنزین ، دیسپنسر و تلمبه تشكيل و راه‌اندازي گرديد. در این راستا متخصصین توانمند این شرکت برای اولین بار در ایران موفق به ایجاد فن آوری پيچيده خط توليد پيمانه‌گر تلمبه‌هاي توزيع سوخت وقطعات اين محصول همچون مقسم (Valve) شير مقسم (Valve Seat) و بدنه و… شدند شركت نفت ابزار برگزيده جشنواره خوارزمي در سال ۱۳۷۹ توسط سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي گردید و از مقام رياست جمهوري وقت لوح تقدير دريافت نمود.

[movedo_empty_space height_multiplier=”2x”][movedo_button align=”center” animation=”grve-fade-in-up” button_text=”اطلاعات بیشتر” button_hover_color=”primary-3″ button_size=”small” button_shadow=”small” button_link=”url:https%3A%2F%2Fnaftabzar.com%2Fabout%2F|title:%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1||” btn_add_icon=”yes” btn_icon_library=”simplelineicons” btn_icon_simplelineicons=”smp-icon-arrow-left”]
[movedo_video video_type=”html5″ video_mp4=”http://naftabzar.com/video/about.mp4″ video_loop=”no” video_autoplay=”no”]
[movedo_title heading_tag=”h1″ heading=”h1″ align=”center”]

محصولات نفت ابزار

[/movedo_title][movedo_empty_space height_multiplier=”2x”]
[movedo_icon_box icon_type=”image” icon_size=”extra-large” icon_image=”813″ retina_icon_image=”813″ title=”دیسپنسرهای شش نازل” heading_tag=”h2″ heading=”h2″ link=”url:https%3A%2F%2Fnaftabzar.com%2Fproduct-category%2F%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b3%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d8%25b4-%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2584%2F|||” animation=”grve-fade-in-up”][/movedo_icon_box]
[movedo_icon_box icon_type=”image” icon_size=”extra-large” icon_image=”810″ retina_icon_image=”810″ title=”دیسپنسرهای چهار نازل” heading_tag=”h2″ heading=”h2″ link=”url:https%3A%2F%2Fnaftabzar.com%2Fproduct-category%2F%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b3%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25b1-%25da%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2584%2F|||” animation=”grve-fade-in-down”][/movedo_icon_box]
[movedo_icon_box icon_type=”image” icon_size=”extra-large” icon_animation=”yes” icon_image=”811″ retina_icon_image=”811″ title=”دیسپنسرهای دو نازل” heading_tag=”h2″ heading=”h2″ link=”url:https%3A%2F%2Fnaftabzar.com%2Fproduct-category%2F%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b3%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25b1-%25d9%2588-%25d8%25aa%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25af%25d9%2588-%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2584%2F|||” animation=”grve-fade-in”][/movedo_icon_box]
[movedo_empty_space]
[movedo_icon_box icon_type=”image” icon_size=”extra-large” icon_image=”809″ retina_icon_image=”809″ title=”دیسپنسر دبی بالا” heading_tag=”h2″ heading=”h2″ link=”url:https%3A%2F%2Fnaftabzar.com%2Fproduct-category%2F%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b3%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25a8%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%2F|||”][/movedo_icon_box]
[movedo_icon_box icon_type=”image” icon_size=”extra-large” icon_image=”817″ retina_icon_image=”817″ title=”پمپ شناور” heading_tag=”h2″ heading=”h2″ link=”|||”][/movedo_icon_box]
[movedo_empty_space][movedo_typed_text typed_values=”چرا نفت ابزار …” heading_tag=”h2″ heading=”h2″ align=”center” show_cursor=””][movedo_empty_space]
[movedo_single_image image_mode=”thumbnail” image=”440″ animation=”grve-fade-in-up”][movedo_title gradient_color=”yes” align=”center”]

بزرگترین شبکه خدمات پس از فروش

[/movedo_title][movedo_empty_space]
[movedo_single_image image_mode=”thumbnail” image=”438″ animation=”grve-fade-in-down”][movedo_title gradient_color=”yes” align=”center”]

راه اندازی اولین و تنها خط تولید پیمانه گر ( میتر ) در ایران

[/movedo_title][movedo_empty_space]
[movedo_single_image image_mode=”thumbnail” image=”442″ animation=”grve-fade-in-up”][movedo_title gradient_color=”yes” align=”center”]

۲۵ سال انتخاب اول جایگاه‌داران

[/movedo_title][movedo_empty_space]
[movedo_single_image image_mode=”thumbnail” image=”450″ animation=”grve-fade-in-down”][movedo_title gradient_color=”yes” align=”center”]

بزرگترین تولیدکننده تجهیزات جایگاهی

[/movedo_title][movedo_empty_space]
[movedo_single_image image_mode=”thumbnail” image=”439″ animation=”grve-fade-in-up”][movedo_title heading_tag=”h5″ heading=”h5″ gradient_color=”yes” align=”center”]

تجهیز بیش از ۳۰۰۰ جایگاه سوخت

[/movedo_title][movedo_empty_space]
[movedo_title heading_tag=”h1″ heading=”h1″ align=”center”]

برخی از پروژه‌های انجام شده

[/movedo_title][movedo_empty_space height_multiplier=”2x”][movedo_portfolio columns_large_screen=”4″ columns=”4″ columns_tablet_landscape=”3″ columns_mobile=”2″ gutter_size=”40″ items_to_show=”8″ portfolio_title_caption=”title-only” portfolio_title_heading_tag=”h4″ portfolio_title_heading=”h5″ zoom_effect=”in” overlay_color=”primary-1″ overlay_opacity=”70″ disable_pagination=”yes”][/movedo_portfolio][movedo_button align=”center” button_text=”پروژه‌های بیشتر” button_hover_color=”primary-3″ button_shadow=”small” btn_add_icon=”yes” btn_icon_library=”simplelineicons” btn_icon_simplelineicons=”smp-icon-arrow-left”][movedo_empty_space height_multiplier=”3x”][movedo_divider]
[movedo_title heading_tag=”h1″ heading=”h1″ align=”center”]

سابقه همکاری با برندهای توزیع فرآورده های نفتی

[/movedo_title][movedo_empty_space height_multiplier=”2x”][movedo_flexible_carousel items_per_page=”6″ items_tablet_portrait=”4″ items_mobile=”2″ pagination=”yes”][movedo_icon_box icon_type=”image” icon_image=”721″ retina_icon_image=”721″ title=”پترو آیریک” heading_tag=”h5″ heading=”h5″][/movedo_icon_box][movedo_icon_box icon_type=”image” icon_image=”723″ retina_icon_image=”723″ title=”ویوا” heading_tag=”h5″ heading=”h5″][/movedo_icon_box][movedo_icon_box icon_type=”image” icon_image=”726″ retina_icon_image=”726″ title=”پرند” heading_tag=”h5″ heading=”h5″][/movedo_icon_box][movedo_icon_box icon_type=”image” icon_image=”728″ retina_icon_image=”728″ title=”پتروپارت هشتمین خورشید” heading_tag=”h5″ heading=”h5″][/movedo_icon_box][movedo_icon_box icon_type=”image” icon_image=”730″ retina_icon_image=”730″ title=”پتران” heading_tag=”h5″ heading=”h5″][/movedo_icon_box][movedo_icon_box icon_type=”image” icon_image=”732″ retina_icon_image=”732″ title=”ماهان” heading_tag=”h5″ heading=”h5″][/movedo_icon_box][movedo_icon_box icon_type=”image” title=”آل‌ور” heading_tag=”h5″ heading=”h5″][/movedo_icon_box][movedo_icon_box icon_type=”image” icon_image=”735″ retina_icon_image=”735″ title=”پترو اپال” heading_tag=”h5″ heading=”h5″][/movedo_icon_box][movedo_icon_box icon_type=”image” icon_image=”737″ retina_icon_image=”737″ title=”بهران” heading_tag=”h5″ heading=”h5″][/movedo_icon_box][movedo_icon_box icon_type=”image” icon_image=”739″ retina_icon_image=”739″ title=”TZ.O.R.C” heading_tag=”h5″ heading=”h5″][/movedo_icon_box][movedo_icon_box icon_type=”image” title=”پتراز” heading_tag=”h5″ heading=”h5″][/movedo_icon_box][movedo_icon_box icon_type=”image” icon_image=”741″ retina_icon_image=”741″ title=”ارجان” heading_tag=”h5″ heading=”h5″][/movedo_icon_box][movedo_icon_box icon_type=”image” icon_image=”743″ retina_icon_image=”743″ title=”جاوید ترابر” heading_tag=”h5″ heading=”h5″][/movedo_icon_box][movedo_icon_box icon_type=”image” icon_image=”745″ retina_icon_image=”745″ title=”آسکان پترول” heading_tag=”h5″ heading=”h5″][/movedo_icon_box][movedo_icon_box icon_type=”image” icon_image=”747″ retina_icon_image=”747″ title=”پترو خزر” heading_tag=”h5″ heading=”h5″][/movedo_icon_box][/movedo_flexible_carousel][movedo_divider]
[movedo_title heading_tag=”h1″ heading=”h1″ align=”center”]اخبار و مقالات[/movedo_title][movedo_empty_space height_multiplier=”2x”][movedo_blog blog_mode=”carousel” excerpt_length=”0″ posts_per_page=”4″ items_mobile=”2″ post_title_heading=”h4″ hide_excerpt=”yes”][/movedo_blog][movedo_empty_space height_multiplier=”3x”][movedo_button align=”center” button_text=”نوشته‌های بیشتر” button_hover_color=”primary-3″ button_shadow=”small” btn_add_icon=”yes” btn_icon_library=”simplelineicons” btn_icon_simplelineicons=”smp-icon-arrow-left”]