تماس با ما


آدرس دفتر مرکزی

اصفـهــان، شهرک صنعـتی جـی، خیابان یـکم، فرعی چهارده، پلاک ۱۷۱ شرکت مهندسی نفت ابزار

کدپستی : 8165178196

پشتیبانی واتساپ: 09905720072

 ایمیلinfo@Naftabzar.com

لیست نمایندگان

دفترفروش    ۸۸-۳۵۷۲۰۰۷۹-۰۳۱

تلفن شکایات   ۳۵۷۲۰۱۸۰-۰۳۱

شماره فکس    ۳۵۷۲۰۰۷۵-۰۳۱

با ارسال کلمه نفت ابزار به شماره پیامک 10008590 کارت ویزیت الکترونیکی دریافت کنید