نفت ابزار

درباره شرکت مهندسی نفت ابزار

جایگاه توزیع سوخت اختصاصی آذربایجان
جایگاه توزیع سوخت اختصاصی خلیج فارس
جایگاه توزیع سوخت تبریز

شرکت نفت ابزار در سال 1374 با هدف تولید تجهیزات جایگاه های توزیع سوخت تشکیل و راه اندازی گردید. در این راستا متخصصین توانمند این شرکت برای اولین بار در ایران موفق به ایجاد فن آوری پیچیده خط تولید پیمانه گر تلمبه های توزیع سوخت و قطعات این محصول همچون مقسم شیر و بدنه و .. شدند.

نفت ابزار برای اولین بار در کشور اقدام به طراحی و ساخت جایگاه های کوچک سریع النصب نموده است که مزیت اصلی این جایگاه ها ضمن حفظ کلیه استانداردها و موارد ایمنی اجرای آن در زمینی به مساحت حدود 280 متر و سرعت عمل اجرا است زیرا اجزای اصلی جایگاه در 2 واحد مجزا در کارخانه ساخته شده و در زمان کمتر از 24 ساعت در محل اجرا می گردد.

بنزین به رنگ نفت ابزار

شما جایگاه داران عزیز می توانید رنگ دیسپنسر خود را همرنگ با جایگاه توزیع سوخت خود سفارش بدهید. نفت ابزار امکان انتخاب رنگ سفارشی را برای جایگاه داران جهت ایجاد حس راحتی بیشتر فراهم کرده است.

چرخه تولید نفت ابزار

اهداف شرکت نفت ابزار

شرکت نفت ابزار با در اختیار داشتن بیشترین سهم فروش تلمبه به عنوان بزرگترین تولید کننده تجهیزات جایگاه های توزیع سوخت در کشور مطرح می باشد که بسیاری از شرکت ها از جمله شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، شهرداری ها، شرکت های توسعه آزاد راه ها و ترمینال ها از جمله مشتریان این شرکت هستند.

راهبردهای اساسی شرکت مهندسی نفت ابزار

کسب اعتماد از طریق مشتریان

راهبردهای اساسی شرکت مهندسی نفت ابزار

خدمات پس از فروش

راهبردهای اساسی شرکت مهندسی نفت ابزار

زمینه سازی رشد پرسنل