نفت ابزار

دیسپنسر های فرسوده شما  را از هر برند خریداریم

یک فرصت استثنایی دیگر

چقدر به زیبایی جایگاه خود اهمییت می دهید؟
آیا تابحالبه تاثیر مدرن بودن جایگاه و میزان فروش سوخت توجه کرده اید؟

طرح تعویض دیسپنسر فرسوده با دیسپنسرها نفت ابزار

جهت کسب اطلاعات بیشتر با نمایندگی های فعال شرکت مهندسی نفت ابزار در سراسر کشور و یا شماره های زیر، تماس حاصل فرمایید.

دیسپنسر مدل ویتا 4 نازل
دیسپنسر مدل سامیر شرکت نفت ابزار
دیسپنسر 2 نازل ورونا شرکت نفت ابزار