پروژه‌ها

جایگاه اختصاصی برادران میرزایی همیاران گسترش انرژی پاژ

جایگاه برادران میرزایی – همیاران گسترش انرژی پاژ – خراسان رضوی

جایگاه اختصاصی برادران میرزایی ماهان ترابرپدیده

جایگاه شکیب‌زاده ماهان ترابر پدیده – یزد

جایگاه اختصاصی پترو آییریک

جایگاه اختصاصی پتروآیریک – تهران

جایگاه اختصاصی پترو آییریک

جایگاه پتروآیریک – یزد

جایگاه اختصاصی بهران

جایگاه بهران – تهران

جایگاه اختصاصی برادران میرزایی

جایگاه برادران میرزایی – ارومیه

جایگاه اختصاصی پالایش نفت

جایگاه پالایش نفت – تبریز

جایگاه اختصاصی انرژی شمال

جایگاه اختصاصی احمدنژاد – بابل

جایگاه اختصاصی انرژی سازان عصر جدید

جایگاه انرژی سازان عصر جدید – تهران

جایگاه اختصاصی پترو آیریک

جایگاه پترو آیریک – اصفهان

جایگاه تخصصی ترنج

جایگاه ترنج

جایگاه اختصاصی پتران

جایگاه پتران – تهران

جایگاه نارنجستان – مازندران

جایگاه منصوری – شیراز

جایگاه پارسیان مک – اهواز

جایگاههای میدان معلم و شهرک صنعتی – شیراز

جایگاه فشم – تهران

جایگاه شهید حسن عظیمی – همدان

جایگاه مارینا – بوشهر (جم)

جایگاه هامون (شه‌بخش) – زاهدان

جایگاه سام‌کو – بندرعباس

جایگاه افق – زنجان

جایگاه شهرداری حسامی

جایگاههای آذربایجان

جایگاه آریانمهر (بهداروند) – کرمان

جایگاه بافه – قزوین

مجتمع خدماتی رفاهی سیدالشهدا – خراسان شمالی

جایگاه خلیج فارس – زنجان