نفت ابزار

بازدید مجازی شرکت نفت ابزار

بازدید مجازی از شرکت مهندسی نفت ابزار

بازدید مجازی شرکت مهندسی نفت ابزار هفتاد و دومین رویداد توسعه کسب و کار مبتنی بر مزیت های اقتصادی – مرکز تخصصی کسب و کار با همکاری واحد خدمات به اعضاء برگزار می کند: فصل هفتم گردشگری: بازدید مجازی از شرکت مهندسی نفت ابزار (تولید کننده تجهیزات جایگاه های سوخت) زمان برگزاری رویداد: سه شنبه […]

تجهیزات الکتریکی جایگاه سوخت، سیستم های برقی و استاندارد ها

تجهیزات جایگاه سوخت بنزین

در این مقاله به بررسی سیستم های برقی و ابزار دقیق می پردازیم و نیز استاندارد های تدوین شده از طرف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را شرح می دهیم. این استانداردها لازم هستند اما کافی نیستند. برای عملکرد بهتر تجهیزات دستورالعمل‌ های نصب، نگهداری و تعمیر هر دستگاه نیز باید مطالعه و نکات موجود در آن رعایت شود.